Τηλέφωνο

6977 848 170

Συχνές Ερωτήσεις

Απαντησεις για Θεματα Ψυχολογιας - ψυχοθεραπειας
Απαντήσεις για Θέματα Ψυχολογίας - ψυχοθεραπείας

Πότε χρειάζεται να επισκεφτώ έναν ψυχολόγο;

Τα κίνητρα των ανθρώπων που επιλέγουν να ξεκινήσουν το ταξίδι της ψυχοθεραπείας ποικίλουν καθώς τα αιτήματα του κάθε θεραπευόμενου είναι διαφορετικά.

Από μια ευρεία οπτική, είναι καλό κάποιος να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία όταν αντιληφθεί, πως ο τρόπος που αντιμετώπιζε μέχρι στιγμής τις δυσκολίες και τα προβλήματα που εμφανίζονταν στη ζωή και την καθημερινότητά του δεν είναι πλέον επαρκής και ικανός να ανακουφίσει τα δυσφορικά συναισθήματα που μπορεί να βιώνει.

Όταν τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι συμπεριφορές του, τόσο ως προς τον εαυτό του όσο και ως προς τους άλλους, καθιστούν τον τρόπο δράσης και συνδιαλλαγής του μη ικανοποιητικό και τον εμποδίζουν να βιώνει τη ζωή του με συνέχεια, επάρκεια και ικανοποίηση, τότε μπορεί να αποφασίσει να επισκεφθεί ένα ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή.

Πώς μπορώ να βοηθηθώ μέσω της ψυχοθεραπείας;

Στόχος της ψυχοθεραπείας δεν είναι ο ψυχοθεραπευτής να παράξει έτοιμες λύσεις για τον θεραπευόμενο.

Αντιθέτως, αυτό που προσδοκά είναι να προκαλέσει μέσω της συζήτησης των δύο μερών μια διατάραξη στο σύστημα του θεραπευόμενου, η οποία θα τον κινητοποιήσει με τέτοιον τρόπο ώστε θα εκκινήσει μια νέα διαδικασία επαναπροσδιορισμού των μέχρι τη δεδομένη στιγμή μοτίβων σχετίζεσθαι και αλληλεπίδρασης του με τα σημαντικά άλλα συστήματα στα οποία συμμετέχει.

Σε κάθε ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, ο θεραπευτής δεν επιδιώκει να επιδράσει καθοδηγητικά στον θεραπευόμενο αλλά να εισάγει νέες πληροφορίες και οπτικές ώστε να ανοίξει τη βεντάλια των ερμηνειών του απέναντι στις συνθήκες της ζωής του και συνεπώς, των επιλογών του.

Αυξάνοντας την πολυφωνία εντός και εκτός του συστήματός του, ο θεραπευόμενος θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας τη δυνατότητα να δημιουργήσει από την αρχή τον δικό του προσωπικό χάρτη και με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή, να μάθει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του αλλά και να στοχεύει στην ανάδειξη των αποθεμάτων έναντι των ελλειμάτων του.

Πώς θα βρω τον ψυχοθεραπευτή που μου ταιριάζει;

Η επιλογή του/της ψυχοθεραπευτή – ψυχοθεραπεύτριας αποτελεί μια πολύ προσωπική επιλογή και ευθύνη του κάθε ανθρώπου που επιθυμεί να εμπλακεί σε μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Τα κριτήρια για την επιλογή αυτή δεν μπορεί να είναι αμιγώς αντικειμενικά καθώς ο θεραπευόμενος καλείται να επιλέξει κάποιον/α κατάλληλο για εκείνον, υπό την ένοια ότι του ταιριάζει ο τρόπος του, μπορεί να τον εμπιστευτεί και ταυτόχρονα νιώθει άνετα να εκφραστεί σε σχέση με αυτά που τον απασχολούν.

Ωστόσο, είναι υψίστης σημασίας για τον θεραπευόμενο, να λαμβάνει υπόψιν του το γεγονός πως ο κάθε θεραπευτής είναι ένας άνθρωπος με αδυναμίες, ανασφάλειες, προσωπικά ζημήματα προς επίλυση και ευαισθησίες.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσυνής και αμοιβαίας συνεργασίας, ο θεραπευόμενος οφείλει να δώσει βαρύτητα κατά την επιλογή του και στην ύπαρξη ορισμένων σημαντικών προϋποθέσων ως προς την εξασφάλιση των παραπάνω.

Προϋποθέσεις όπως η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η επαρκής εκπαίδευση, τα ξεκάθαρα όρια στη σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου, η τήρηση του απορρήτου των συνεδριών και ο σεβασμός προς τον θεραπευόμενο, προαπαιτούνται για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στη θεραπευτική σχέση.

Τι να περιμένω στην πρώτη συνεδρία με τον ψυχολόγο;

Η δομή της πρώτης συνεδρίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που ο κάθε θεραπευτής έχει επιλέξει να προσεγγίζει την ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Σε γενικές γραμμές, πριν ξεκινήσει η εκτενής αναφορά στο πρόβλημα και καταστεί σαφές το προσωπικό αίτημα του θεραπευόμενου, ο θεραπευτής προχωράει σε μια πολύ σύντομη εισαγωγή ως προς τη δομή της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, ο θεραπευτής, μέσω ερωτήσεων που θέτει στον θεραπευόμενο αναφορικά με την ιστορία του, τον τρόπο που μεγάλωσε και την παρούσα φάση ζωής του, επιδιώκει μια πρώτη σύνδεση με τον θεραπευόμενο ώστε να τον αφουγκραστεί και να τον «συναντήσει» έξω από τη δυσκολία που φέρει, χωρίς να τον ταυτίσει με αυτή.

Ο θεραπευόμενος, στην πορεία, καλείται να περιγράψει την δυσκολία που βιώνει (πρόβλημα), καθώς και το τι επιδιώκει μέσα από τη συνάντηση αυτή με τον ψυχοθεραπευτή (προσωπικό αίτημα).

Είναι πολύ σημαντικό για την πορεία της ψυχοθεραπείας το αίτημα του θεραπευόμενου να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο και σαφές από την πρώτη αυτή συνάντηση.

Στο τέλος της πρώτης συνεδρίας, τα συναισθήματα του θεραπευόμενου μπορεί να ποικίλουν καθώς ο προβληματισμός μπορεί να διαδέχεται την ανακούφιση και αντίστροφα. Μετά τη συνάντηση αυτή, η οποία αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα της αποδοχής ύπαρξης μιας δυσκολίας στη ζωή του, ο θεραπευόμενος καλείται να δώσει χρόνο στον εαυτό του ώστε να αξιολογήσει την εμπειρία αυτή και να αποφασίσει αν θα συνεχίσει το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι ή όχι.

Πόσο διαρκεί η ψυχοθεραπευτική διαδικασία;

Το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι διαρκεί για όσο ο θεραπευόμενος κρίνει πως επιθυμεί να είναι ταξιδιώτης σε αυτό.  Ωστόσο, η συστημική ψυχοθεραπεία θεωρείται μιας βραχείας διάρκειας θεραπεία καθώς δεν επιθυμεί να δημιουργήσει σχέση εξάρτησης του ατόμου από την διαδικασία.

Ο θεραπευόμενος διατηρεί ακέραιο το διακαίωμα του, ανά πάσα στιγμή, να αποφασίσει πως επιθυμεί να διακόψει την ψυχοθεραπεία του και να μη συνεχίσει τις συνεδρίες του. Ο θεραπευτής οφείλει να σεβαστεί την απόφαση αυτή του θεραπευόμενου του και να τον «αποδεσμεύσει», αφού πρώτα φροντίσει να του παρέχει μια ουσιαστική ανατροφοδότηση για την πορεία του μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Με απλά λόγια, ο θεραπευόμενος πριν αποχωρήσει, είναι καλό να λάβει γνώση αναφορικά με τα σημεία εκείνα που έχει επεξεργαστεί επαρκώς, αυτά που μπορεί ακόμα να δουλέψει και αυτά που απαιτούν τη διαρκή επαγρύπνηση του.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να γνωρίζει κανείς, πως η ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι ένα ταξίδι που απαιτεί από το άτομο να επενδύσει προσωπικά σε αυτό και να αφιερώσει χρόνο και δέσμευση ώστε να καρποφορήσει.

Πόσες συνεδρίες θα χρειαστεί να κάνω και πόσο συχνά;

Είναι ένα ερώτημα στο οποίο η απάντηση διαφέρει από άτομο σε άτομο καθώς αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων.  Επιπλέον, καθοριστικός παράγοντας είναι και το είδος της ψυχοθεραπείας (ατομική, ζεύγους, οικογενειακή, ομάδες).

Σε περιπτώσεις βιωματικών εργαστηρίων, ομάδων προσωπικής ανάπτυξης ή ενδυνάμωσης, ο αριθμός των συναντήσεων είναι συνήθως προκαθορισμένος.

Αναφορικά με την συχνότητα των συνεδριών, το πιο σύνηθες είναι τα άτομα να ξεκινούν με μία φορά την εβδομάδα και αυτό σταδιακά να αυξάνεται ή να μειώνεται δεδομένου των αναγκών του ατόμου ή της κρισιμότητας του αιτήματος.

Scroll to top