Τηλέφωνο

6977 848 170

Συστημική Προσέγγιση

Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ «ΠΩΣ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ «ΓΙΑΤΙ».
Συστημική ψυχοθεραπεία

Η συστημική ψυχοθεραπεία δεν αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως ένα μεμονωμένο ον αλλά ως ένα άτομο εμπλεκόμενο σε ποικίλα συστήματα γύρω του, με τα οποία βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση.

Ως «σύστημα» ορίζεται το σύνολο των στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι η οικογένεια, ένα ζευγάρι, οι εργαζόμενοι σε μια εταιρία ή οι μαθητές σε μια τάξη.
Τα συστήματα διέπονται από συγκεκριμένες ιδιότητες όπως είναι η ομοιόσταση, η αλληλεπίδραση και η κυκλικότητα:
Ο θεραπευόμενος που αντιμετωπίζεται «συστημικά» από τον ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή, γίνεται αντιληπτός μέσα από τα συστήματα σχέσεων στα οποία συμμετέχει, τα μοτίβα διάδρασης που χρησιμοποιεί, καθώς και από τον τρόπο που επιλέγει συνειδητά ή ασυνείδητα να σχετισθεί με άλλους ανθρώπους στον μικρόκοσμο ή τον μακρόκοσμο του.
Η συστημική ψυχοθεραπεία δεν αναζητά αιτιακές αποδόσεις, αντιθέτως, στοχεύει στην αναζήτηση του «πώς» και όχι του «γιατί».
Στόχος του συστημικού ψυχοθεραπευτή δεν είναι να παράγει έτοιμες λύσεις των αιτιών και των συμπτωμάτων αλλά να εισάγει νέες πληροφορίες στο σύστημα του ατόμου, λειτουργώντας ως ένα ερέθισμα ή μια ανατάραξη που θα ενεργοποιήσει την ικανότητα του θεραπευόμενου να παράγει τις δικές του λύσεις.
Συστημική ψυχοθεραπεία - Έλενα Κουτσοπούλου
Συστημική Προσέγγιση - Έλενα Κουτσοπούλου
Για αυτό, η συστημική ψυχοθεραπευτική διαδικασία δεν εστιάζει στην ανάδειξη δυσλειτουργικών μοτίβων αλλά στην κατανόηση του τρόπου σχετίζεσθαι τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν καθώς και στην συνδιαμόρφωση μαζί με τον θεραπευόμενο ενός καινούργιου χάρτη μοτίβων, αλληλεπιδράεων και σχέσεων που θα προάγουν την ανάπτυξη.
Η συστημική ματιά είναι συνεχώς στραμμένη στην εύρεση και ανάδειξη των αποθεμάτων του ατόμου ή του συστήματος έναντι των ελλείψεων.
Η ανάπτυξη και η αλλαγή σε ατομικό επίπεδο επηρεάζει την ανάπτυξη του συστήματος στο οποίο ανήκει το άτομο, καθώς και το αντίθετο.

Με τον τρόπο αυτό, το άτομο έχει την πλήρη ευθύνη, άρα και τη δύναμη, να διαμορφώσει στο «εδώ και τώρα» νέα patterns σχετίζεσθαι, τα οποία θα τον παραπέμπουν σε πιο λειτουργικές επικοινωνιακές και σχεσιακές δομές.

Scroll to top